AP6 deltar i Handelshögskolans mångfaldsprojekt

2016-03-04

AP6 vill öka kunskapen och medvetenheten om mångfald i den egna organisationen och bidra till ökad mångfald på arbetsmarknaden i allmänhet och i finansbranschen i synnerhet.
AP6 samarbetar med Handelshögskolan i Stockholm och deras nya integrationsprojekt RAMP som syftar till att öka mångfalden inom svenskt näringsliv.
Rapid Acceleration Management Program (RAMP) är den första utbildningen av sitt slag i Sverige. Under ett år erbjuds ett urval nyanlända akademikerflyktingar en intensiv managementutbildning på tio veckor som varvas med en ettårig praktikplats på ett företag verksamt i Sverige. Utbildningen planeras starta hösten 2016.
AP6 deltar i RAMP och kommer att erbjuda praktikplats inom ramen för RAMP.
Länk till projektet RAMP Handelshögskolan i Stockholm