AP6 deltar som minoritetsinvesterare vid EQT Mid Markets förvärv av kfzteile24

2016-01-13

Sjätte AP-fonden (AP6) investerar i kfzteile24 som är en ledande återförsäljare av reservdelar och tillbehör för bilar i Tyskland. Investeringen görs parallellt med EQT Mid Market, där AP6 även är investerare i fonden, och därigenom får möjlighet att investera direkt i bolaget.
AP6:s engagemang i bolaget kommer att ske via EQT.
Kfzteile24 bedriver i första hand försäljning via nätet men har även butiker i Berlin.
Företaget har cirka 500 anställda.
AP6:s direkta ägarandel i kfzteile24 uppgår till cirka 6 procent.

 

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se