AP6 deltar som minoritetsinvesterare vid FSN:s förvärv av Netcompany

2016-01-26

Sjätte AP-fonden (AP6) investerar i Netcompany, en ledande dansk IT-leverantör. Detta görs parallellt  med FSN Capital IV, där AP6 även är investerare i fonden, och genom detta får möjlighet att även investera direkt i bolaget. AP6:s engagemang i bolaget kommer att ske via FSN.
Netcompany, med cirka 700 anställda, har sitt säte i Köpenhamn med kontor i Aalborg, Århus, Odense och Warszawa. Företagets kunder återfinns inom privat och offentlig sektor i Danmark, en marknad där bolagets ställning är mycket stark. I planerna för framtida expansion siktar man främst in sig på norra Europa.
AP6:s direkta ägarandel i Netcompany uppgår till cirka 5,2 procent.

 

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708 - 74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se