Gyros går samman med Protein Technologies Inc

2016-03-16

Gyros har sedan länge en stark position på den globala marknaden för analysverktyg som används i samband med läkemedelsutveckling. Bolaget är beläget i Uppsala där forskning och utveckling bedrivs. Till detta kommer en global säljorganisation med kontor bland annat i USA.
Protein Technologies Inc (PTI) med huvudkontor i Tuscon, Arizona (USA) är en ledande aktör på den globala marknaden för instrument inom peptid- och proteinsyntes.
Genom samgåendet förenas kompetens och erfarenhet från respektive bolags område, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt konkurrenskraftig utveckling inom den kunskapsintensiva sektor man verkar inom.
Respektive huvudägare i Gyros (AP6) och PTI (Ampersand Capital Partners), blir jämnstora ägare efter sammanslagningen.
Det nya bolaget får namnet Gyros Protein Technologies AB och har efter bildandet ett 100-tal anställda i Europa och USA.

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se