Utfästelse till Creandum

2016-04-28

AP6 deltar i Creandum IV genom att utfästa 25 MEUR.
AP6 har en lång historik med Creandum, se tidigare utfästelser.