ERT - EPiServer Site

AP6 deltar som minoritetsinvesterare vid Nordic Capitals förvärv av ERT

2016-09-23

Sjätte AP-fonden (AP6) investerar i ERT som är en global aktör som tillhandahåller digitala lösningar för hanteringen av kliniska studier. Investeringen görs parallellt med Nordic Capital VIII där AP6 även är investerare i fonden, och därigenom får möjlighet att investera direkt i bolaget. AP6:s engagemang i bolaget kommer att ske via Nordic Capital.
ERT är en global aktör som tillhandahåller en rad digitala lösningar för bland annat patientundersökningar och omfattande kliniska studier. Företaget har cirka 1 300 anställda.
AP6:s direkta ägarandel i ERT uppgår till cirka 5 procent.

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikatiionschef AP6: 0708 74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se