Fondutfästelser och Co-investeringar

2017-03-10

Summering av investeringar där respektive transaktion genomförts:

AP6 co-investerar med ny samarbetspartner...
...i Atos Medical som är en världsledande tillverkare av tech-hjälpmedel till patienter som opererats för cancer i struphuvudet. Investeringen görs tillsammans med PAI Partners.

AP6 utfäster till TDR IV
TDR är en väletablerad europeisk private equity-aktör inom segmentet mid-market buyout.

AP6 utfäster till HgCapital VIII...
...som ger specifik exponering mot paneuropeiska TMT- och tjänstebolag med fokus på mjukvarulrelaterade tjänster.

AP6 utfäster till Alpinvest Secondary Fund VI...
...som är en private equity investerare på den globala secondary marknaden.

AP6 utfäster till Atomico IV
Atomico är ett fondbolag med tydlig nordisk koppling och med ett fokus på investeringar inom venture.

AP6 co-investerar i secondary-transaktion avseende Eurazeo Capital II...
...en ledande fransk private equity-aktör. Investeringen görs parallellt med AlpInvest Secondary Fund VI, där AP6 även är investerare i fonden.

AP6 utfäster co-investerar i Bygghemma...
...som är Nordens ledande e-handelsbolag inom branschen gör-det-själv och heminredning. Investeringen görs parallellt med FSN V, en ny fond som AP6 har utfäst till.

AP6 co-investerar i Allegro...
...en av Polens ledande internethandelsplatser med över 14 miljoner månatliga transaktioner. Investeringen görs parallellt med Permira VI och Cinven VI, där AP6 även är investerare i respektive fond.

AP6 co-investerar i Evidensia...
...ledande inom djursjukvård i Norden och norra Europa. Genom förvärvet av IVC tar Evidensia klivet in på den brittiska marknaden. Investeringen görs parallellt med EQT VI, där AP6 även är investerare i fonden.

AP6 utfäster till Cubera VIII
Cubera är en ledande nordisk secondary-aktör.

AP6 co-investerar i den kombinerade enheten Fläkt Woods Group och DencoHappel...
...som tillsammans bildar en konkurrenskraftig aktör inom den europeiska ventilationsindustrin. Investeringen görs parallellt med Triton IV där AP6 även är investerare i fonden.

AP6 gör ytterligare en co-investering i Sivantos...
...som är en ledande global tillverkare av hörselhjälpmedel. AP6 har tidigare co-investerat i Sivantos. Även då tillsammans med EQT VI, där AP6 även är investerare i fonden.

AP6 utfäster till Intera III
Intera Partners är en finsk buyout-aktör som gör majoritetsinvesteringar i bolag verksamma i Finland och Sverige.