Kuoni - EPiServer Site

AP6 deltar som minoritetsinvesterare vid EQT:s förvärv av Kuoni

2016-09-23

Sjätte AP-fonden (AP6) investerar i Kuoni som är en ledande global leverantör av reserelaterade tjänster. Investeringen görs parallellt med EQT VII där AP6 även är investerare i fonden, och därigenom får möjlighet att investera direkt i bolaget.
AP6:s engagemang i bolaget kommer att ske via EQT.
Kuoni leverar olika lösningar och tjänster till aktörer inom reseindustrin. Bolaget har bland annat tagit fram en modell för den växande marknaden för visumansökningar.
Företaget har cirka 8 000 anställda.
AP6:s direkta ägarandel i Kuoni uppgår till cirka 2 procent.
 
För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se