Ordförande står inte till förfogande för omval

2017-04-04

Sjätte AP-fondens ordförande Ebba Lindsö har meddelat Finansdepartementet att hon inte står till förfogande för omval i samband med regeringens årliga översyn av sammansättningen av AP-fondernas styrelser senare i vår.
–  Jag är stolt över det framgångsrika förändringsarbete som styrelsen för Sjätte AP-fonden tillsammans med organisationen har uträttat under mina sex år som ordförande. Fonden är idag en välrenommerad och professionell aktör inom tillgångsslaget. Vi möts med respekt, inte minst av internationella aktörer. Den nya investeringsinriktningen från 2011, som nu är fullt implementerad, och inte minst vårt väl genomarbetade hållbarhetsarbete, har mottagits positivt. Med nuvarande ledning, stärkta processer och en väl genomförd strategi står fonden nu mycket stark, säger Ebba Lindsö.

Styrelseledamoten Henrik Dagel meddelade i skrivelse till Finansdepartementet den 19 oktober förra året, att han inte står till förfogande för omval i samband med regeringens årliga översyn av sammansättningen av AP-fondernas styrelser. Henrik Dagel utsågs 2011 till styrelseledamot.
- Sjätte AP-fondens nya strategi inriktad på fond- och saminvesteringar med internationellt välrenommerade investeringsorganisationer innebär att förvaltningen av pensionskapitalet tillförsäkras bästa möjliga avkastning och en reducerad risknivå. Den nya inriktningen, som nu är fullt implementerad, har mottagits positivt på den konkurrensutsatta marknaden för fondinvesteringar och inneburit att Sjätte AP-fonden idag betraktas som en mycket professionell aktör som flera investerare söker samarbete med. Bakom denna förändring ligger ett stort arbete och engagemang från styrelsen och organisationen, säger Henrik Dagel.

 

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708 - 74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se