Överlåtelse av aktier

2016-10-28

AP6 har överlåtit sina aktier till delägare i Energy Potential, som är ett investmentbolag inom Clean Tech.
Samarbetet med Energy Potential inleddes före förändringen av AP6:s investeringsstrategi.
Beslutet att överlåta aktierna är en följd av en renodling av portföljen. 

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se