Regeringen utser nya ledamöter - EPiServer Site

Regeringen utser två nya ledamöter till styrelsen för AP6

2018-05-24

Ledamöterna i det sex AP-fondernas styrelser, totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande, utses för ett år i taget.

Ny vice ordförande i Andra och Sjätte AP-fonden
Regeringen har utsett Jeanette Hauff som ny vice ordförande i Andra AP-fonden. Jeanette var tidigare ledamot i styrelsen och efterträder Jan Roxendal som blir ordförande.
Som vice ordförande i Sjätte AP-fonden har regeringen utsett Urban Lindskog, tidigare ledamot i styrelsen. Urban efterträder Per Strömberg som lämnar styrelsen efter sju år.

Nio nya ledamöter
Regeringen har utsett följande nya ledamöter i AP-fondernas styrelse:
• Anders Henriksson, Landstingsstyrelsens ordförande Kalmar län, (Första AP-fonden)
• Martina Björkman Nyqvist, Docent Handelshögskolan i Stockholm (Andra AP-fonden)
• Hanse Ringström, oberoende rådgivare (Andra AP-fonden)
• Torbjörn Hållö, LO-ekonom (Tredje AP-fonden)
• Mikael Sandström, Chefsekonom TCO (Tredje AP-fonden)
• Alexander Ljungqvist, Familjen Stefan Persson Professor Entrepreneurial Finance (Sjätte AP-fonden)
• Karin Reuterskiöld, Hållbarhetsstrateg Danske Bank (Sjätte AP-fonden)
• Per Frennberg, fd Kapitalförvaltningschef Alecta (Sjunde AP-fonden)
• Emma Ihre, Hållbarhetschef Mannheimer Swartling Advokatbyrå (Sjunde AP-fonden)

Samtliga ledamöter förordnas från och med den 24 maj 2018 till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2018.

Pressmeddelande från regeringen