Secondary-transaktion

2016-06-23

AP6 har genomfört en secondary-transaktion med AP2, där AP6 har förvärvat andelar i Nordic Capital V, VI och VII.

 

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se