Utfästelse till FSN

2017-01-09

AP6 deltar i FSN Capital V genom att utfästa 400 miljoner SEK.

 

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se