Utfästelse till Intera

2017-01-09

 AP6 deltar i Intera III genom att utfästa 25 miljoner EUR.

 

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se