Utfästelse till LGT

2016-10-28

AP6 deltar i LGT CGS IV genom att utfästa 75 miljoner USD.

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se