Utfästelse till Cinven och Norvestor

2016-07-04

AP6 deltar i Sixth Cinven Fund genom att utfästa 70 miljoner EUR.
AP6 deltar i Norvestor VII genom att utfästa 360 miljoner NOK.

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef: 0708 - 74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se