Organisation och medarbetare

AP6:s investeringsverksamhet består av Fondinvesteringar och Direktinvesteringar. Som stöd till investeringsverksamheten finns en rad olika funktioner.

 organisation och beslutsvägar

 beslutsprocesser

AP6 arbetar med stor öppenhet genom samtliga beslutsnivåer. De beslutsunderlag som investeringsansvarig bereder och som diskuteras i teammöten och investeringskommitté, är i grunden samma material som styrelsen tar del av. Kommittéer och investeringsorganisation leds av personer som ingår i ledningsgruppen. Vd stämmer regelbundet av investeringsprocessen med styrelsen. Ett investeringsbeslut är en process i flera steg. AP6 arbetar på ett enhetligt sätt med väldokumenterade beslutsunderlag. Beslut i alla beslutsforum dokumenteras i protokoll.