Styrelse

Styrelsen, som består av fem ledamöter, tillsätts av regeringen som också utser ordförande respektive vice ordförande. Regeringen tillämpar ettåriga mandatperioder för styrelseledamöterna. Förändringar i styrelsens sammansättning meddelas normalt av regeringen i slutet av maj eller början av juni varje år.