Sjätte AP-fonden förvaltar 26,4 mdr kr

47% Företag
30-tal bolag
26% Fonder
ca 300 bolag
27% Likviditet
 • Företagsinvesteringar ex:

  Salcomp

  Salcomp är en världsledande tillverkare av laddare för mobiltelefoner, surfplattor och andra mobila enheter.

  Aibel

  Ledande norskt serviceföretag inom sektorerna olja, gas och förnyelsebar energi.

  Norrporten

  Norrportens fastigheter ligger huvudsakligen i centrala lägen och inrymmer attraktiva och välbelägna kontors- och butikslokaler.

 • Fondinvesteringar ex:

  Nordic Capital

  Söker främst investeringsmöjligheter för nya industriella kombinationer, operativa förbättringar och internationell expansion.    

  Cubera

  Fokus på nordisk private equity och den nordiska andrahandsmarknaden för fondandelar.

  Creandum

  Investerar i entreprenörer och företag från Norden

  EQT

  Fokus på företag som bedöms högkvalitativa, marknadsledande och medelstora inom tillväxtbranscher.

  FSN Capital

  FSN Capital är ett ledande nordiskt riskkapitalbolag med fokus på medelstora företag, huvudsakligen baserade i Norden.