1 oktober, 2018

Koldioxidavtryck – Portfölj

Koldioxidavtrycket för AP6:s portfölj 2017 motsvarar ungefär 35 procent av koldioxidavtrycket från en lika stor investering enligt ett globalt index för börsnoterade bolag. Delvis förklaras den låga koldioxidintensiteten av det nya måttet ”koldioxidintensitet – viktat medeltal”. Portföljbolagens koldioxidintensitet är helt enkelt relativt låg, oavsett ägarandel.
Nytt för 2017 var att andelen rapporterade koldioxidutsläpp har ökat i förhållande till estimerade utsläpp. En förklaring till ökningen är att AP6 har fått tillgång till indirekta innehavs koldioxidutsläpp.
Riskkapitalfonderna ställer allt högre krav på portföljbolag att mäta och rapportera koldioxidutsläpp. Flera fondförvaltare i AP6:s portfölj samlar numera systematiskt in information om koldioxidutsläpp från sina portföljbolag och kan därför rapportera informationen vidare till investerare. 2017 var det fjärde året som AP6 uppmätte koldioxidavtrycket för den onoterade portföljen.