22 maj, 2018

Direktinvesteringar

Direktinvesteringar görs i onoterade bolag tillsammans med etablerade aktörer med lång erfarenhet. Dessa aktörer kan vara större investeringsföretag eller fondbolag. AP6 söker en minoritetsposition tillsammans med dessa aktörer. Direktinvesteringar delas in i två kategorier, en är saminvesteringar där AP6 har en ägarandel på upp emot 49 procent. En annan är co-investeringar där AP6 har investerat i en fond och sedan investerar direkt i ett bolag tillsammans med fonden. I denna typ av investeringar är AP6:s ägarandel vanligtvis 2-15 procent. Portföljen för direktinvesteringar består av ett 50-tal bolag (2017-12-31).

Diagrammet visar AP6:s portfölj 2017-12-31.