22 maj, 2018

Fondinvesteringar

Fondinvesteringar investerar i fonder med erfarna management-team, vilka investerar i företag inom marknadssegmenten buyout och venture. Investeringarna görs huvudsakligen i primära fonder, men även inom secondary-marknaden genom utfästelser till secondary-fonder eller köp av egna secondary-andelar. Portföljen består av ett 60-tal aktiva fonder med sammanlagt närmare 450 bolag.

Diagrammen visar AP6:s portfölj 2017-12-31.

 

 

AP6:s investeringar i fonder fördelar sig tämligen jämt över de tre segmenten Mid Market, Large och Mega – med en viss övervikt för Large.
Den första stapeln redovisar hur mycket kapital som ännu inte utbetalats till fonderna, det vill säga kvarvarande utfäst kapital. Den mittersta stapeln visar marknadsvärdet (MV) på de investeringar som fonderna gjort. Den tredje stapeln, som är summan av kvarvarande utfäst kapital och marknadsvärdet, visar den totala exponeringen för varje segment.