Catrina Ingelstam

Styrelseordförande
Utsedd av regeringen 2016
Född 1961
Andra uppdrag:
Ledamot i styrelsen och risk- och kapitalutskottet i KPA Pensionsförsäkring AB
Ledamot i styrelsen och risk- och revisionsutskottet i Sparbanken Sjuhärad AB
Ledamot i styrelsen och ersättningsutskottet samt ordförande revisionsutskottet i Orio AB
Egen konsultverksamhet, rådgivning inom bolagsstyrning och affärsutveckling med fokus på finansiella verksamheter
Styrelseordförande


Kontakt via e-post

Urban Lindskog

Vice ordförande
Utsedd av regeringen 2015
Född 1965
Andra uppdrag:
Vice President, Division Communications, Lagercrantz Group AB
Ledamot i styrelsen för Scanmast AB
Vice ordförande


Kontakt via e-post

Alexander Ljungqvist

Ledamot
Utsedd av regeringen 2018
Född 1971
Andra uppdrag:
Familjen Stefan Persson Professor i Entrepreneurial Finance,
Handelshögskolan i Stockholm
VD, Nordic Economics Consulting AB
Ledamot


Kontakt via e-post

Karin Reuterskiöld

Ledamot
Utsedd av regeringen 2018
Född 1959
Andra uppdrag:
Affärsstrateg Hållbarhet Danske Bank
Rådgivare MISTRA Carbon Exit, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Hållbarhetskommittén Bankföreningen
Hållbarhetsgruppen Sveriges Finansanalytikers Förening
Ledamot


Kontakt via e-post

Katarina Staaf

Ledamot
Utsedd av regeringen 2017
Född 1967
Andra uppdrag:
Chefsrekryterare, Poolia Executive Search AB
Ledamot i styrelsen för FastPartner AB
Ledamot i styrelsen och revisionsutskottet för Entra ASA
Ledamot i styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Ledamot i styrelsen för Sensys Gatso Group AB
Ledamot i styrelsen för Staaf och Partners AB
Ledamot


Kontakt via e-post