Catrina Ingelstam

Styrelseordförande
Utsedd av regeringen 2016
Född 1961
Andra uppdrag:
KPA Pensionsförsäkring AB: styrelseledamot, ledamot risk- och kapitalutskott
Sparbanken Sjuhärad AB: styrelseledamot, ledamot risk- och revisionsutskott
Orio AB: styrelseledamot, ledamot ersättn. utskott, ordf. rev. utskott
Egen konsultverksamhet: bolagsstyrning och affärsutveckling (finansiell verksamhet)

Styrelseordförande


Kontakt via e-post

Urban Lindskog

Vice ordförande
Utsedd av regeringen 2015
Född 1965
Andra uppdrag:
Lagercrantz Group AB: Vice President, Division Communications
Scanmast AB: ledamot i styrelse
Vice ordförande


Kontakt via e-post

Alexander Ljungqvist

Ledamot
Utsedd av regeringen 2018
Född 1971
Andra uppdrag:
Handelshögskolan i Stockholm: Familjen Stefan Persson Professor i Entrepreneurial Finance
Nordic Economics Consulting AB: VD

Ledamot


Kontakt via e-post

Karin Reuterskiöld

Ledamot
Utsedd av regeringen 2018
Född 1959
Andra uppdrag:
Danske Bank: Affärsstrateg Hållbarhet
MISTRA - Stiftelse för miljöstrategisk forskning: rådgivare Carbon Exit
Bankföreningen: ledamot Hållbarhetskommittén
Sveriges Finansanalytikers Förening: ledamot Hållbarhetsgruppen
Ledamot


Kontakt via e-post

Katarina Staaf

Ledamot
Utsedd av regeringen 2017
Född 1967
Andra uppdrag:
Poolia Executive Search AB: Chefsrekryterare
FastPartner AB: styrelseledamot
Entra ASA: styrelseledamot, ledamot i revisionsutskott
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: styrelseledamot
Sensys Gatso Group AB: styrelseledamot
Staaf och Partners AB: styrelseledamot
Ledamot


Kontakt via e-post