26 september, 2018

Press Media Bilder

Förfrågningar, begäran att ta del av offentlig handling, mm

Kommunikationschef
Ulf Lindqvist
0708 – 74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se

 

 

 

 

 

 

Bildbank

Styrelseordförande_högupplöst bild 
Styrelseordförande_lågupplöst bild
VD_högupplöst bild
VD_lågupplöst bild

Villkor för publicering:

Journalister som önskar använda AP6:s bildmaterial kan göra detta fritt så länge det handlar om redaktionell användning.
All övrig publicering, icke-redaktionell, får endast ske efter tillstånd från AP6.
Fotografens namn, Johan Olsson, ska anges vid all publicering.

 

 

Anmälan till utskick från AP6

  • För att ta del av utskick från AP6, anmäl dig här.
  • Utskick av bokslutskommuniké sker vanligtvis i slutet av februari eller i början av mars.
  • Årsredovisning i digitalt format publiceras på hemsidan i samband med utskick av bokslutskommuniké.
  • Årsredovisning i tryckt version finns tillgänglig cirka en månad efter att den digitala publicerats.
  • Ingen publicering av kvartals- eller halvårsrapporter.