22 maj, 2018

Organisation

AP6:s organisation består av ett 30-tal personer, där större delen arbetar i investeringsorganisationen. Denna utgörs av Fondinvesteringar och Direktinvesteringar som är specialiserade inom respektive inriktning, men där arbetssättet innebär tvärfunktionellt projektsamarbete kopplat till investeringsstrategin.
Till stöd för investeringsverksamheten finns ett antal stabs- och specialfunktioner som täcker områdena ekonomi, administration, it, juridik, hållbarhet och kommunikation.
Två kontor, ett i Göteborg (huvudkontor) och ett i Stockholm.